Vikten av god inredningsdesign

Det är möjligt att du aldrig behövt tänka på att alla utrymmen du dagligen besöker haft något moment av inredningsdesign, men du har säkert känt att vissa platser känns bättre än andra utan att riktigt veta varför. Kanske känns det lokala kaféet onaturligt klaustrofobiskt, medan biblioteket i centrum gör dig lugn varje gång du tar dig dit. Skillnaden kan mycket väl vara i val som gjorts när interiören designades!

Vikten av god inredningsdesign

I hemmet vet vi att det finns vissa val du kan göra för att få olika rum att kännas på olika sätt, och detta kan märkbart öka din livskvalité. Till exempel vet man att ett sovrum som målas i dova gula färger är mera lugnande än ett i rött. Butiker och affärer använder sig mycket av interiördesign för att skapa områden som slussar besökare förbi så många produkter som möjligt.

Olika principer i interiördesign och varför det är viktiga

Grunden i interiördesign handlar om att göra det tydligt för en besökare vad som finns i omgivningen, och förmedla något med det. En grundprincip är så kallad gruppering, där olika delar av ett rum görs visuellt lika varandra så att det grupperas i sinnet vid iakttagelse. Till exempel i en restaurang där stolar tydligt placerats vid varsitt bord som ställts från varandra, istället för en placering där det är otydligt vilken stol som hör till vilket bord.

Vikten av god inredningsdesign

I ett nytt utrymme är det önskvärt att en besökare inte känner sig instängd, utan är istället bekväm i en öppenhet. Skillnaden kan göras i hur arkitekturen och möbler placerats, och här behövs en balans. Långa korridorer kan kännas klaustrofobiska, men även för mycket utrymme kan kännas vilseledande och kaotiskt. En princip är att ge en besökare en linje att följa, en vägg eller en markerad yta på golvet, eller en rad av blommor.

Om ett område är för stort utan tydlig vägledning för en besökare kan det kännas hotfullt och tomt, och detta är en utmaning för interiördesign. En slutligt grundprincip är då att dela in ett stort område i mindre delar, så att det är lätt att förnimma det olika delarna av rummet. Detta kan göras genom att gruppera objekt, som tidigare sagts, för att skapa lika områden, eller genom att ha sätta särskilda dekorationer i olika områden.

Back to Top