Fastigheter i Sverige

I Sverige råder det bostadsbrist och på vissa orter är bostadsbristen akut. Detta gör att fastighetsmarknaden i mångt och mycket är säljarens marknad. Priser på fastigheter har stigit under många år. Detta gäller dock inte för fastigheter i hela landet. Sverige är ett geografiskt stort land med en liten befolkning. I vissa delar av landet har priserna på fastigheter stått stilla under många år och i dessa delar av landet är det köparens marknad.

Att sälja fastigheter i Stockholm med omnejd, i Västsverige eller i Skåne är inte svårt då det i dessa områden råder akut bostadsbrist. Att det råder bostadsbrist och att bostäder i dessa områden är lätta att sälja betyder dock inte att det är lätt att få rätt pris för en fastighet. En fastighetsmäklare kan till viss del påverka priset och en duktig fastighetsmäklare ser till att säljaren får ett så bra pris som möjligt.

Fastigheter i Sverige

Prissättning

Vissa regioner i Sverige upplever en mycket snabb tillväxt. Fler och fler företag etablerar sig i Mälardalen, Västsverige och i Skåne och fler och fler människor flyttar till dessa regioner. Sverige har dessutom haft en mycket stor invandring under en period. Detta är några faktorer som lett till stigande fastighetspriser i tillväxtregioner men det finns fler faktorer som lett till stigande priser. Räntan på bostadslån är mycket låg i Sverige.

Arbetar du som fastighetsmäklare i en svensk tillväxtregion behöver du inte oroa dig över osålda fastigheter, vad du behöver oroa dig över är hur du sätter rätt pris på en fastighet. I Sverige finns det något som kallas för ”Swedish auction”. Swedish auction betyder att ett antal köpare bjuder över varandra på en fastighet och att priset ofta hamnar långt över utgångspriset. Hur du sätter priset har stor inverkan på vilket pris fastigheten slutligen säljs för.

Sätts utgångspriset mycket lågt kommer många människor att dyka upp på visningarna men har du otur blir slutpriset också lågt. Sätts priset för högt kommer färre spekulanter att komma på visningarna och det kanske inte blir någon budgivning över huvud taget. Är du ny som fastighetsmäklare kommer du att uppleva att just prissättning är en av utmaningarna hos yrket och det är endast genom erfarenhet fastighetsmäklare lyckas sätta rätt utgångspris på fastigheter.